O súťaži

Zdravý životný štýl, spokojný zamestnanec

Možno sa aj vaša spoločnosť podieľa na zabezpečovaní zdravého štýlu svojich zamestnancov. Ak si myslíte, že sa práve vaša firma stará o svojich zamestnancov najlepšie a poskytuje svojim zamestnancom najlepšie zdravotné benefity, tak sa zapojte do súťaže aj vy.
Ako sa zapojiť

Zapojte aj vašu firmu do súťaže

Ak si myslíte, že sa práve vaša firma stará o svojich zamestnancov najlepšie, alebo poskytuje svojim zamestnancom najlepšie zdravotné benefity, tak sa zapojte do súťaže aj vy. Registrovať sa môžete vyplnením registračného formulára, ktorom uvediete ako sa práve vy staráte o svojich zamestnancov. Súťažiť je možné v troch kategóriách, jedná sa o výrobné, nevýrobné a malé firmy s počtom zamestnancov do 50.

Prečo

Porovnávajte sa s tými najlepšími

V rámci iniciatívy za zdravšie Slovensko“ vyhlasuje Union zdravotná poisťovňa už desiaty ročník súťaže Zdravá firma roka. Doposiaľ sa do tejto súťaže zapojilo už množstvo firiem vo viacerých kategóriách. Víťaz súťaže každej kategórie získa titul Zdravá firma roka a taktiež nadštandardný “Deň zdravia“ pre zamestnancov svojej spoločnosti, ktorý organizuje Union zdravotná poisťovňa, a. s.. Všetci účastníci súťaže budú taktiež zaradení do losovania o atraktívnu cenu.

 • Máj 2019
  Konferencia
  “Trendy v starostlivosti o zdravie zamestnancov u nás a vo svete”
 • Máj - November 2019
  Prihlásenie do súťaže
 • Február 2020
  Vyhlásenie výsledkov
Harmonogram

Priebeh aktuálneho ročníka súťaže

Súťaž Zdravá firma roka 2019 odštartuje v máji na konferencii Trendy v starostlivosti o zdravie zamestnancov u nás a vo svete. Následne bude možné až do konca roka prihlásiť vašu firmu do súťaže prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Registračný formulár nie je potrebné vyplniť naraz, ale je možné ho vypĺňať postupne a následne si ho ukladať. Vyhodnotenie súťaže odbornou komisiou a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční vo Februári 2020.

Odborná porota

Odbor Hepatológie
Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS.
odborník Ministerstva zdravotníctva SR
Odbor Starostlivosti o zdravie zamestnancov
Ing. Mária Jecková, MPH
riaditeľka polikliniky v divízii Falck Healthcare, a.s.
Odbor Riadenia ľudských zdrojov
Zuzana Kaňuchová
HR manager v spoločnosti Profesia
Odbor Bezpečnosti práce
Ing. Milan Fančovič
riaditeľ Inštitútu bezpečnosti práce
Odbor Ľudských zdrojov
RNDr. Mária Ovčiarková
konateľka a riaditeľka spoločnosti Sofisol
Odbor Epidemiológie výživy
MUDr. Alžbeta Béderová, CSc.
popredná slovenská odborníčka na výživu
Odbor Hepatológie
Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS.
odborník Ministerstva zdravotníctva SR
Odbor Starostlivosti o zdravie zamestnancov
Ing. Mária Jecková, MPH
riaditeľka polikliniky v divízii Falck Healthcare, a.s.
Odbor Riadenia ľudských zdrojov
Zuzana Kaňuchová
HR manager v spoločnosti Profesia
Odbor Bezpečnosti práce
Ing. Milan Fančovič
riaditeľ Inštitútu bezpečnosti práce
Odbor Ľudských zdrojov
RNDr. Mária Ovčiarková
konateľka a riaditeľka spoločnosti Sofisol
Odbor Epidemiológie výživy
MUDr. Alžbeta Béderová, CSc.
popredná slovenská odborníčka na výživu

CODEUPP s.r.o.