Víťazom siedmeho ročníka súťaže Zdravá firma roka 2016, ktorú vyhlasuje Union zdravotná poisťovňa, a.s., v rámci projektu Iniciatíva za zdravšie Slovensko, sa stala v kategórii výrobných firiem IKEA Industry Slovakia s.r.o., v kategórii nevýrobných firiem spoločnosť Siemens s.r.o. a v kategórii malých firiem spoločnosť Aon Central and Eastern Europe, organizačná zložka. Špeciálne ocenenie odbornej komisie získala Obec Lenartov. Čítaj viac


Všetky zapojené spoločnosti, ktoré vyplnili registračný a formulár a dosiahli minimálne 500 bodov,  získavajú Diplom za významný podiel v starostlivosti o zdravie zamestnancov a taktiež bezplatnú účasť na konferencii Trendy v starostlivosti o zdravie zamestnancov, ktorá sa bude konať 24.05.2017 v Bratislave.

Víťazné spoločnosti, ktoré sa vo svojich kategóriách umiestnili na prvých troch miestach, získavajú navyše možnosť používať logo Zdravá firma roka 2016 na komerčné účely a tiež bezplatný Deň zdravia od Union zdravotnej poisťovne a.s.

Partneri súťaže