Zapojte sa do 8. ročníka súťaže Zdravá firma roka

Union zdravotná poisťovňa v rámci Iniciatívy za zdravšie Slovensko vyhlasuje ôsmy ročník súťaže Zdravá firma roka. Motivujte sa minuloročnými výhercami, zapojte sa do súťaže a dajte nám vedieť ako sa aj vy staráte o svojich zamestnancov. Využite nasledujúci registračný formulár na to, aby ste predstavili spôsob, akým prispievate k lepšiemu zdraviu svojich zamestnancov.  Súťažiť môžete v sekciách výrobné firmy, nevýrobné firmymalé firmy do 50 zamestnancov.

Účastníci súťaže budú zaradení do losovania o atraktívnu cenu – darčekový poukaz v hodnote 300 eur od CK Satur.

Súťaž trvá od 25.5. 2017 do 14.1.2018.
Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr 15.2.2018

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE PRE VÝROBNÉ FIRMY, NEVÝROBNÉ FIRMY A MALÉ FIRMY
Najskôr si pozorne prečítajte štatút súťaže pre výrobné, nevýrobné alebo malé firmy.  Štatúty obsahujú informácie o podmienkach a hodnotení súťaže ako aj otázky, ktoré sú súčasťou registračného formulára.

Štatút súťaže výrobné firmy
Štatút súťaže nevýrobné firmy
Štatút súťaže malé firmy

Registračný formulár nemusíte vyplniť naraz, môžete si ho postupne ukladať. V prípade, že neobdržíte odpovedný e-mail na vašu registráciu, formulár nebol zaregistrovaný.


Hlasujte za svoju firmu

SÚŤAŽ „MOJA FIRMA SI ZASLÚŽI TITUL ZDRAVÁ FIRMA ROKA“ 

Novinkou súťaže Zdravá firma roka 2017 je hlasovanie zamestnancov a súťaž s tým spojená.  Titul Zdravá firma roka 2017 získa jeden účastník súťaže s najvyšším počtom bodov získaných v rámci hlasovania zamestnancov. Súťaže o darčekovú poukážku  v hodnote 20, 30 a 50 eur v Biocare.sk sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je zamestnancom niektorej z firiem prihlásených v rámci súťaže Zdravá firma roka 2017 a vyplnila krátky dotazník.

Podrobnosti o súťaži hlasujúcich zamestnancov nájdete v Štatúte súťaže pre výrobné, nevýrobné a malé firmy  v bode 7 „Súťaž pre hlasujúcich zamestnancov“.

 Súťaž prebieha v termíne od 01.06.2017 do 14.01.2018.


Víťazov určí odborná komisia v zložení:

  • Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CsC.Dr.SVS – odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor hepatológie
  • MUDr. Alžbeta Béderová, CSc. – odborníčka pre zdravú výživu, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m. 
  • Ing. Milan Fančovič – riaditeľ Inštitútu bezpečnosti práce
  • Ing. Mária Jecková, MPH – generálna riaditeľka Falck Healthcare  a.s.
  • Mgr. Zuzana Kaňuchová – manažérka pre ľudské zdroje spoločnosti Profesia.sk
  • RNDr. Mária Ovčiarková, riaditeľka personálnej agentúry Sofisol
  • Ing. Pavol Chovan – riaditeľ úseku získavania klientov Union zdravotnej poisťovne, a.s. 
  • Mgr. Andrea Gubová – riaditeľka úseku riadenia ľudských zdrojov Union zdravotnej poisťovne, a.s.
  • Mgr. Nora Čechmánková - koordinátorka projektu Zdravá firma roka

Partneri súťaže


Víťazom siedmeho ročníka súťaže Zdravá firma roka 2016, ktorú vyhlasuje Union zdravotná poisťovňa, a.s., v rámci projektu Iniciatíva za zdravšie Slovensko, sa stala v kategórii výrobných firiem IKEA Industry Slovakia s.r.o., v kategórii nevýrobných firiem spoločnosť Siemens s.r.o. a v kategórii malých firiem spoločnosť Aon Central and Eastern Europe, organizačná zložka. Špeciálne ocenenie odbornej komisie získala Obec Lenartov. Čítaj viac

Všetky zapojené spoločnosti, ktoré vyplnili registračný a formulár a dosiahli minimálne 500 bodov,  získavajú Diplom za významný podiel v starostlivosti o zdravie zamestnancov a taktiež bezplatnú účasť na konferencii Trendy v starostlivosti o zdravie zamestnancov, ktorá sa bude konať 24.05.2017 v Bratislave.

Víťazné spoločnosti, ktoré sa vo svojich kategóriách umiestnili na prvých troch miestach, získavajú navyše možnosť používať logo Zdravá firma roka 2016 na komerčné účely a tiež bezplatný Deň zdravia od Union zdravotnej poisťovne a.s.